Snel nieuwbouw in Wognum, het kan hier!

Het realiseren en ontwikkelen van woningen kost steeds meer tijd. Zo vragen buiten stedelijke ontwikkellocaties (Landelijk Gebied) om langere procedures, waar afstemming met de provincie Noord-Holland voor nodig is. Veel van de (potentiële) ontwikkellocaties in de kern Wognum – denk hierbij aan Bloesemgaerde West-West en de Commandeur – zijn buiten stedelijk, dit zorgt ervoor dat er op korte termijn géén woningen kunnen worden gerealiseerd.

Binnenstedelijk zijn er wél mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld deze locatie gelegen ten oosten van de Nieuweweg 24 te Wognum. Lange procedures – bij onder andere de provincie Noord-Holland – zijn hier niet nodig, de gemeente heeft de regie. Dit betekent dat het mogelijk is om binnen 2 jaar (!) de eerste paal in de grond te slaan. Wij hopen dat, mede dankzij uw belangstelling, deze locatie snel tot ontwikkeling gebracht kan worden.

De locatie

Wognum is een mooi groen dorp in de gemeente Medemblik vlak bij de stad Hoorn. Wognum is gelegen nabij de A7, N241 en de N307 waardoor er een goede verbinding is richting o.a. de Randstad, Alkmaar en Lelystad.

In het centrum van Wognum vindt u winkelcentrum ‘De Boogerd’, een aantrekkelijk en levendig winkelcentrum met daarin alle benodigde voorzieningen. In Wognum leeft het verenigingsleven volop. In het dorp zijn onder andere een voetbal- en tennisvereniging actief. Naast verschillende sportverenigingen beschikt Wognum ook over een multifunctioneel centrum (‘De Bloesem’).  Hier bevindt zich o.a. bassischool de Speelwagen, een kinderdagverblijf en een fitnessclub. 

Het plan 'Timmerman'

‘Eindelijk weer woningen in de dorpskern van Wognum’
‘Eindelijk weer woningen in de dorpskern van Wognum’. Timmerman komt tegemoet aan de vraag van woningzoekende. De locatie maakt dat er een aantal unieke woningen kunnen komen naast de traditionele rijwoningen en 2^1 kapwoningen. De stedenbouwkundige schets laat zien welke potentie de locatie heeft en welke voordelen deze heeft voor de omliggende bebouwing. Met een grote diversiteit aan woningtypologieën en een vrije kavel, aangevuld met een aantal appartementen. In de schetsen voor ‘Timmerman’ is zorgvuldig gekeken naar de bestaande context.

Voor het opstellen van het ontwerp zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd waaronder; geluid, externe veiligheid, verkeer, bodem, archeologie en milieu. De combinatie van een geluidswal met daarin woningen maakt het mogelijk om de ruimte dubbel en efficiënt te gebruiken en meerdere woningen te realiseren. De geluidswal zorgt voor een aangenaam woon- en leefklimaat in de nieuwe wijk. Daarnaast zorgt deze geluidswal ook voor een reductie van het geluid op een gedeelte van de bestaande woningen, waardoor ook voor de huidige bewoners een prettiger woon- en leefklimaat wordt gecreëerd. In sommige gevallen komt deze reductie neer op ongeveer 3dB, wat neerkomt op een halvering van de geluidservaring.  

Volop variatie

Het aantal van 54 woningen in de schets voor ‘Timmerman’ bestaat uit verschillende woningen in verschillende prijscategorieën. Het plan bevat 1 vrije kavel, 6 twee-onder-één kapwoningen, 2 blokken van 6 rijwoningen, 12 dijkwoningen, 18 appartementen en 5 atelierwoningen. Een Ideale mix voor starters en doorstromers. De woningen hebben gemeen dat ze een moderne vormgeving en complete hoogwaardige afwerking hebben. Daarnaast zijn ze allemaal duurzaam en energiezuinig. Daarnaast creëert het plan een recreatieve wandelroute aan de oostzijde van het plan, welke enerzijds aan takt op het dijklichaam achter het gemeentehuis en anderzijds aan takt op de Oosteinderweg. Hieronder zijn een aantal schetsmatige sfeerbeelden van het schetsplan weergegeven.
 

Wonen, leven, beleven

In “Timmerman’ is aan alles gedacht. Niet alleen de woningen zijn tot in detail uitgewerkt, ook de leefomgeving wordt integraal mee-ontworpen. Dat betekent zoveel mogelijk groen en voldoende water. Maar ook fijne speelplekken voor de kinderen, veilige straten door aanwezige parkeerkoffers waardoor de hoeveelheid auto’s in het straatbeeld wordt verminderd. In de ontwerpschets is veel aandacht besteed om een goede leefomgeving te creëren en is er goed nagedacht over klimaatadaptatie. Een veranderend klimaat vraagt op slimme manieren om hittestress te voorkomen. Met als extra dat ook nagedacht is over de biodiversiteit om vogels en insecten een plek te geven in de wijk. Zo wordt ‘Timmerman’ een gezellige, gezonde en groene wijk voor iedereen, waar samen wonen, leven en beleven centraal staan.

Bent u al enthousiast over deze locatie? Meld u dan aan!

Nieuwbouw stimuleert doorstroming, waardoor starters meer kans maken op een huur- of koopwoning. Het creëren van huisvesting voor jongeren en gezinnen houdt het dorp Wognum vitaal. Wij hopen dat, mede dankzij uw belangstelling, deze locatie snel tot ontwikkeling gebracht kan worden.

Bent u voor uzelf of uw gezin ook op zoek naar een nieuwbouw-, jongeren- of seniorenwoning in huur of koop? Dan kunt u zich aanmelden via onderstaand formulier. Na invullen van het formulier, ontvangt u op het door u aangegeven e-mailadres een bevestigingslink en na bevestiging een email met de inloggegevens voor uw persoonlijke account.